dijous, 7 de novembre de 2013

5 CLAUS PER A UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC EN ELS CENTRES EDUCATIUS


Marqués, en aquest article, ens proposa 5 aspectes a tenir en compte per d’integrar les TIC en les aules i en els centres:

1.       Les bases tecnològiques necessàries: per a poder emprar les tic, els mestres han disposar d’uns recursos necessaris, com ara: les pissarres digitals (amb un ordenador i un projector), ordinador a totes les classes, aules d’informàtica amb un ordenador per a cada alumne i intranet per a poder compartir els recursos amb la comunitat educativa.

2.     Coordinació i manteniment dels recursos TIC: en aquest punt Marqués ens explica la importància de cuidar el funcionament de la xarxa i de l’intranet de tot el centre.

3.     Recursos didàctics: els mestres necessiten recursos per a poder ensenyar les TIC, per això, s’han creat webs per a poder compartir els recursos de cada mestre. Com ara el pinterest, allà on els mestres pengen la feina que han fet perquè pugui ser compartida.

4.    Decidit suport de l’equip directiu i compromís de la comunitat educativa: tot l’equip directiu i la comunitat educativa, ha d’anar a una i tenir la mateixa mentalitat en quant a les TIC. Després de la meva experiència, és molt important que a les escoles hi hagi una mestra assessora, que, a part de guiar en les feines diàries de cada aula, donarà suport i assessorament en les feines i la integració de les TIC.

5.     Adequada formació del professorat en didàctica digital: els mestres necessiten una formació per a poder impartir les TIC i així poder integrar-les en les seves aules. Per això, Marqués ens explica alguns models a seguir, com ara: la utilització de la pissarra digital, videoconferències,...

Penso, com ja he dit de l’article anterior, que és un article molt interessant, i que hauria de ser lectura obligatòria per a tots els mestres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada